Saturday, 22 June 2013

SOALAN STRUKTUR DAN ESEI HIKAYAT SERI KELANTAN

ALHAMDULILLAH, HARI INI BERKESEMPATAN MENULIS SOALAN BAGI HIKAYAT SERI KELANTAN. 


SOALAN STRUKTUR

a. Nyatakan dua latar tempat dalam Hikayat Seri Kelantan berserta contoh peristiwa yang berlaku dalam hikayat tersebut.  (4 markah)

b. Bagaimanakah Tuan Puteri Sa'dung dihidupkan kembali oleh inang dan dayang-dayangnya?    ( 2 markah)

c. Nyatakan punca yang menyebabkan Tuan Puteri Sa'dung meminta Sultan Abdullah keluar dari istananya.  (2 markah)

d. Nyatakan punca pertelagahan antara Raja Pasir Emas Legeh dengan Raja Kubang Labu.  (2 markah)

e. Apakah sebab-musabab Long Junus dihalau oleh bapa angkatnya dari Istana Pattani? (2 markah)

SOALAN ESEI

a. Hikayat Seri Kelantan merupakan sebuah hikayat yang mengetengahkan emansipasi wanita. Huraikan tiga peranan wanita berserta contoh berdasarkan Hikayat Seri Kelantan.


No comments:

Post a Comment