Monday, 30 September 2013

SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN Percubaan SPM 2011 SMK CHERAS JAYA

SULIT                                                                                                                                                 2215
Kesusasteraan Melayu
September 2011
2 ½  jam

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

KESUSASTERAAN MELAYU
Dua jam tiga puluh minitJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1.      Kertas soalan ini mempunyai dua bahagian; Bahagian Satu dan Bahagian Dua.
2.      Jawab semua soalan Bahagian Satu.
3.      Jawab tiga soalan Bahagian Dua, iaitu satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.
4.      Jawaban hendaklah ditulis dalam kertas jawaban yang disediakan.
5.      Pertimbangan markah berdasarkah isi dan penyampaian.
6.      Jawaban hendaklah berdasarkan Sukatan Pelajaran Sekolah Menengah Kesusasteraan Melayu dan buku-buku teks yang telah ditetapkan.
7.      Jawaban boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.Bahagian
No. Soalan
Markah Penuh
Markah diperoleh

Bahagian Satu
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
4
9
4
10
4


 Bahagian
Dua

A
1
20
2
20
B
3
20
4
20
C
5
20
6
20
7
20
JUMLAH
100
_________________________________________________________________________Kertas soalan ini mempunyai 7 halaman bercetak                                                                                                                                                
Bahagian Satu
[40 markah]
Jawab semua soalan
         1.
Inilah sifar Pak Pandir,
Asalkan kaya itulah bergaya,
Asalkan berkilat itulah intan,
Asalkan buntat pasti bertuah,
Asalkan berbungkal itulah emas,
Sifat mudah percaya,
Tiada sedar terpedaya,
Susah buatan sendiri,
Akhirnya menyesal diri sendiri.

                                                            (Dipetik daripada Seuntai Kasih Secebis Harapan)

a)      Nyatakan jenis puisi di atas.                                                                                 (1 markah)
b)      Berikan tiga gaya bahasa puisi di atas.                                                                 (3 markah)

      2.           Maka jatuh kerunsinganlah Tuanku Puteri Sa’dung itu. Maka dengan sebab itu,
                    maka tuan puteri pun suruh Sultan Abdullah bawa beralih akan isteri yang baru itu
                    kerana mahligai itu ia punya, maka Sultan Abdullah beri orang lain duduk, kerana
                    ia hendak duduk mahligai itu.

                                                                        (Dipetik daripada Hikayat Seri Kelantan)

            Jelaskan dua perkara yang menyebabkan Puteri Sa’dung berasa runsing.                 (4 markah)
     3.    Maka kata tuan puteri, “Landak ini pun pandai berpantun sekali rupanya. Kitalah
yang disindirnya.” Maka kata Raden Kesuma Ningrat, “Hai adinda, sedangkan binatang
lagi pandai menyindir kita.”  Maka tuan puteri pun tersenyum.

                                                                        (Dipetik daripada Hikayat Cendawan Putih)

            Berikan empat watak binatang dan peranan masing-masing  dalam cerita di atas.   (4 markah)
      4.               Masih menguntumkah
                        bunga damai
                        sekiranya dunia
                        masih berperang
                        kejahilan masih berleluasa
                        sebaris kejam
                        mengimami rumah mesra
                        merayap  mesiu
                        dan mortar menyusup telinga
                        meratah rakus jiwa manusia?

            Berikan dua gaya bahasa yang digunakan dalam puisi di atas  berserta contoh.       (4 markah)


    5.     RAJA SULAIMAN   :           Syukur, cucunda tuanku.....cucunda luka? (Memandang pakaian
                                                            SULTAN AHMAD yang penuh berpalit darah)
            SULTAN AHMAD    :           Tidak luka, nenda Tengku! Ini darah musuh-musuh yang dapat
                                                            cucunda hapuskan. Alang-alang mandi biar basah. Mari lekas
                                                            kita semua berundur. Feringgi tentu mengejar kita. Nenda tuanku
                                                            sama-sama ketuakan hulubalang-hulubalang kita berkubu dan
                                                            membuat kota di Bentayan, Kuala Muar. Kita bertahan di sana,
                                                            kita belum putus asa.

(Dipetik daripada drama Bendahara Tepok : Madu Ilmu)

            Jelaskan  dua perwatakan Sultan Ahmad.                                                                  ( 4 markah)
    6.     SEMUA :
                                    Beradat berbudaya itu mulia
                                    bersopan santun berbudi bahasa itu kaya
                                    tapi jangan sampai lupa harga diri
                                    jangan sampai tergadai harta benda.
                                   
                                                                        (Dipetik daripada drama Muzikal Kampung Baru)

Nyatakan dua  citra masyarakat dalam drama di atas.                                               (4 markah)
   7.       Jusoh melucutkan kainnya dan digantikan dengan seluar nipis kain payung terjun. Dengan
             menggalas cangkulnya dia menerpa ke tanah sawah bagaikan tiga suku. Anak-anaknya
             habis bangun. Masing-masing ternganga. Dengan mata mereka mengikuti langkah tiga
             suku Jusoh. Panjang-panjang langkahnya di atas permatang.

                                                                        (Dipetik daripada cerpen Gelungnya Terpokah)

a)      Nyatakan peristiwa yang menyebabkan Jusoh bagaikan ‘tiga suku’.                   (2 markah)
b)      Jelaskan tindakan yang dilakukan selepas peristiwa di atas.                                (2 markah)

   8.          Hei kawan, engkau ni dah buang tabiatkah? Rancangan kau ini tak masuk akal, tau! Ini
                rancangan orang gila. Kami tak mahu turut serta.

                                                                        (Dipetik daripada cerpen Melakar Impian)

a)      Siapakah yang menuturkan dialog di atas dan dengan siapakah dialog tersebut dituturkan?
                                                                                                                               (2 markah)
b)      Jelaskan ‘rancangan’ yang dimaksudkan dalam cerpen di atas.                           (2 markah)     9.          “Saya rasa Syed Fariz ada masalah. Saya sudah cuba berusaha untuk menyingkap
                  permasalahannya, tetapi dia terlalu berahsia. Saya bimbang.”

                                                                        (Dipetik daripada novel Jeriji Kasih)

            Huraikan empat masalah yang telah ditimbulkan oleh Syed Fariz seperti dalam dialog di atas.                                                                                                                                                       (4 markah)


     10.    Berdasarkan dialog dalam novel Dari Lembah ke Puncak, lengkapkan jadual di bawah.
           
Dialog dalam novel
Latar tempat
a)      “Ya, sayalah Pak Amat, apa halnya? Awak dari mana?” Soal Pak Amat pula.
b)      “Eh, Pah! Kenapa tak ke sekolah hari ni? Tanya Jalil pantas.
c)      “Maafkan saya Pak Lang. Saya tak tergamak tinggalkan pondok buruk ni. Jadi, terpaksalah saya bakar supaya hati saya tak berbelah bahagi lagi,” Jalil menjelaskan tindakannya
d)     “Latifah bekerjalah di sini. Abang ada satu perancangan besar dengan kampung kelahiran kita. Kalau Pah tidak ada bersama-sama abang, Pah tidak akan tahu perancangan itu.”Jalil mengumpan Latifah untuk berada di bawah satu bumbung dengannya.

                                                                                                                                    (4 markah)[Lihat sebelah
Bahagian Dua
[60 markah]

Jawab tiga soalan sahaja, iaitu satu soalan daripada Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C.

Bahagian A
(Puisi Tradisional dan Prosa Klasik)
Jawab sama ada Soalan 1 atau Soalan 2

1.      Baca puisi di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
PUISI
                       
                                    Akar keladi melilit selasih,
                                                Selasih tumbuh di hujung taman,
                                    Kalungan budi junjungan kasih,
                                                Mesra kenangan sepanjang zaman.

                                    Ambil galah jolok ramunia,
                                                Kait mari sampai berdiri,
                                    Kita hidup di atas dunia,
                                                Buat baik taburkan budi.

                                    Ambilkan saya buah delima,
                                                Masak sebiji di balik daun,
                                    Budi tuan saya terima,
                                                Jadi kenangan bertahun-tahun.                      
                                                                                                                                   
           
a)                 Nyatakan jenis puisi di atas.                                                             ( 2 markah)
b)                Jelaskan tiga ciri bentuk puisi di atas.                                               ( 6 markah)
c)                Berikan dua gaya bahasa yang terdapat dalam puisi di atas.              ( 4 markah)
d)               Ciptakan dua rangkap syair yang bertemakan kasih sayang.             ( 8 markah)

2.      Berdasarkan Hikayat Seri Kelantan, huraikan :-

a)           Jelaskan lima latar masyarakat dalam cerita tersebut.                             ( 10 markah)
b)        Berikan dua sebab Siam menyerang kerajaan Sultan Abdullah.               ( 4 markah)
c)           Jelaskan tiga kelebihan Puteri Sa’dung.                                                  ( 6 markah)
Bahagian B
(Puisi Moden dan Drama)
Jawab sama ada Soalan 3 atau Soalan 4
3.                     MERDEKALAH BAHASAKU
Siti Zaleha M. Hashim

Merdeka
merdeka
merdekalah bahasaku
daripada retak-retak petamu

merdeka
merdekalah bahasaku
daripada warnamu hampir kelabu

merdeka
merdekalah bahasaku
daripada penjara anak-anakmu

ambil kembali tanjak
buka silat tegak bergerak
kembali ke tempat asal di puncak
kumpul semula sakti
suara  dan martabat diri
di sana menanti pentas dunia
dengan penuh cahaya

merdeka
merdekalah bahasaku
agar kembali tumbuh segar
dalam setiap hati
anak-anak negara ini.

a)      Huraikan nada sajak ini.                                                                                        (4 markah)
b)      Jelaskan empat gaya bahasa berserta contoh.                                                       (8 markah)
c)      Nyatakan empat harapan penyajak terhadap bahasa kebangsaan.                       (8 markah)


4.       Berdasarkan drama Dongeng Sang Puteri karya Wan Ahmad Ismail :-

a)          Huraikan dua persoalan dalam drama.                                                                (4  markah)
b)            Nyatakan empat latar masyarakat yang dapat diperhatikan dalam drama ini.        (8  markah)
c)         Huraikan empat nilai murni yang terdapat dalam drama.                                     ( 8   markah)


Bahagian C
(Cerpen dan Novel)
Jawab sama ada Soalan 5, Soalan 6  atau Soalan 7

5.         Dia mendongak ke langit. Matahari jam dua belas tegak di atas kepala, memanah mata
      tua. Silau dan menyakitkan. Tetapi ada sentuhan kesyukuran. Alhamdulillah! Dia
      menyeluk poket baju  kusamnya mengeluarkan sapu tangan yang telah lusuh dan berbau
      kemudian mengesat peluh yang membasahi muka tuanya. Selesa. Sapu tangan dilipat dan
      dan dimasukkan kembali.

                                                (Dipetik daripada cerpen Gersang dalam Madu Ilmu : halaman 94)
           
a)       Huraikan lima teknik plot yang digunakan oleh pengarang dalam cerpen di atas.(10 markah)
b)      Huraikan lima pengajaran yang terdapat dalam cerpen di atas.              
 (10 markah)


6.      Berdasarkan novel Jeriji Kasih karya Ramlah Abd. Rashid:-

a)        Jelaskan konflik yang dihadapi oleh empat watak dalam novel tersebut.       ( 8 markah)
b)        Berikan enam latar tempat dalam novel tersebut dengan mengemukakan
  peristiwa yang  dapat dikaitkan dengan latar tempat tersebut.                                    ( 12 markah)7.       Berdasarkan novel Dari Lembah ke Puncak, karya Ghazali Lateh;

a)         Huraikan lima bukti yang menunjukkan kegigihan Jalil.                               (10 markah)

b)         Huraikan lima nilai murni ysng terdapat dalam novel tersebut.                     (10 markah)
KERTAS SOALAN TAMAT


Skema Jawaban Soalan Percubaan Kesusasteraan Melayu

SKEMA PEMARKAHAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011
KESUSASTERAAN MELAYU (2215)


Bahagian Satu   [40 markah]

No
Jawapan
Markah
1
a)       Seloka Pak Pandir      
1
b)      Anafora,         Asalkan kaya        - baris ke 2, 3,4 dan 5                                
                        Asalkan berkilat
                        Asalkan buntat
            Responsi, pengulangan tengah baris                                                             
             Itulah
             Itulah
 Inversi,  menyesal diri sendiri          
1

1

1
2
-          Sultan Abdullah menduduki mahligai kepunyaan Puteri Saadung bersama-sama isteri barunya.    
-          Sultan Abdullah tidak setia kerana sanggup berkahwin dengan perempuan lain
2

2
3
Landak – putih dan hitam
Peranannya, mengawal Tuan Puteri Pelinggam Cahaya                          
Singa yang besar -
Peranannya, membawa Raden Kesuma Ningrat dan Raden Kesuma Wati naik ke atas gunung Meraksa Dewa.
Merbah putih,
                  mengiringi Raden Kesuma Ningrat dan melaporkan perkara yang 
                  berlaku terhadapnya kepada singa dan landak
Merpati putih – bersarang di telinga naga
                 Peranannya, menyimpan telur yang digunakan untuk mengubati penyakit
                 Raja Indera Kemala
1

11


1
4
Metafora –                                           bunga damai  
Personafikasi –                                    merayap mesiu
Hiperbola/ personafikasi         -           Meratah rakus jiwa manusia
2
2
2
5
-          Berani  - berjaya menghapuskan musuh
-          Tidak mudah berputus asa – Tetap bertahan daripada serangan Feringgi dengan berundur ke Kuala Muar dan membina kota di sana.
2

2
6
i)        Masyarakat yang berilmu pengetahuan dan mempunyai kepakaran dalam  pelbagai bidang.
     ii)    Masyarakat yang mementingkan keuntungan diri
     iii)   Masyarakat yang menegakkan kebenaran.
2

2
2
7
a)      Gelung petak sawah Jusuh telah terpongkah
            dan disyaki akibat perbuatan Berahim memandangkan petak sawahnya

            digenangi air sedangkan petak sawah Jusoh kering kontang.
b)      Jusoh ingin membalas dendam terhadap perbuatan Berahim, dia mengambil lading
            Isterinya cuba menghalang dengan mencadangkan agar Jusoh menuang cuka
            getah ke atas kerbau Berahim
1
1


1

1
8
a)          Lamin
    Kepada Rosli
b)          Projek penternakan burung ruak-ruak di kampung mereka
1
1
2
9
-          Ponteng sekolah
-          Melepak dengan budak-budak jahat
-          Cubaan merogol Ruhaiza
-          Memeras ugut
-          Mengedarkan ubat batuk
1
1
1
1
1
(Mak: 4)
10
a)    Rumah Pak Amat
b)    simpang jalan untuk ke sekolah
c)    pondok buruk di Kampung Sri Nibung
d)    Wisma Sri Nibung
1
1
1
1

Bahagian Dua
[60 markah]

No Soalan
Jawapan
Markah
1
a)      Pantun Empat Kerat – Budi
b)      – mempunyai empat baris serangkap
   Dua baris pembayang, dua baris maksud
   Setiap baris mempunyai 4 hingga 5 perkataan
   Mempunyai 9 hingga 11 suku kata
   Rima akhir abab
   Mempunyai 3 rangkap
c)      Metafora – junjungan kasih
Repitisi – saya, baris pertama dan ketiga pada rangkap 3, selasih baris 1 dan 2, pada rangkap 1
d)     Pemarkahan secara impresion
2
1
1
1
1
1
1
2
2

8
Jum: 20
2
a)
i.                    Masyarakat feudal – Raja Abdullah mewakili golongan raja
      Manakala Encik Siti mewakili golongan rakyat
ii.      Masyarakat yang setia – Puteri Sadung setia kepada suaminya dan berjanji akan pulang.
iii.    Masyarakat yang memiliki kuasa sakti – Puteri Sa’dung mampu mengenakan jampi sehingga Raja Siam dijangkiti kayap
iv.    Masyarakat penyayang – dayang-dayang berusaha menghidupkan kembali Puteri Sa’dung berdasarkan wasiat yang ditinggalkan oleh Puteri Sa’dung
v.      Masyarakat zalim – Raja Siam sanggup mengugut untuk menyerang kerajaan Raja Abdullah jika Puteri Sa’dung tidak diserahkan kepadanya.

b) Dua sebab
    i.     Raja Siam ingin memiliki Puteri Sa’dung yang terkenal dengan kejelitaannya
   ii.     Puteri Sa’dung mengghaibkan Kota Jelasin untuk menyembunyikan negeri,
           malangnya dapat diketahui oleh Tuk Ca

c)      -    Boleh mengenakan jampi serapah sehingga Raja Siam ditumbuhi kayap
-          Boleh dihidupkan kembali menggunakan air mawar di dalam jembul
-          Boleh mengghaibkan Kota Jelasin berserta sekalian isi negeri
2

2

2

2

2
2
2


2
2
2
Jum : 20
3
a)                Patriotik
Rakyat di negara ini patut mencintai bahasanya sendiri iaitu Bahasa Melayu dan tidak meminggirkan bahasa ini.
Sedih/ hiba
Kerana masih ramai anak bangsa yang meminggirkan bahasa Kebangsaan
b)         Anafora – Merdeka
            Metafora – penjara anak-anakmu
            Sinkof – ku, mu
            Repitisi – Merdeka pada setiap baris pertama
c)         Harapan – Kita kembali memartabatkan Bahasa Melayu
                             - Tidak meminggirkan bahasa Melayu
                            -  Rakyat bersatu mendaulatkan bahasa Melayu
                             - Rakyat berbangga bertutur dalam bahasa Melayu
     
2


2

2
2
2
2
2
2
2
2
Jum : 20
4
a) Persoalan Drama (dua sahaja)
i.  Penderitaan hidup akibat peperangan - contoh
ii. Peranan kerajaan dalam urusan pentadbiran - contoh
iii.Perhubungan kekeluargaan yang erat - contoh

b.         Latar Masyarakat (4 sahaja)
i.                    Masyarakat Melayu zaman moden
ii.                  Masyarakat yang mementingkan perbezaan darjat
iii.                Masyarakat yang berpegang kuat kepada ajaran agama
iv.                Masyarakat bertanggungjawab
v.                  Masyarakat penyayang

c.         Nilai Murni (4 sahaja)
i.                    Penyayang
ii.                  Bertanggungjawab
iii.                Tabah
iv.                Rajin/ gigih
v.                  Sanggup berkorban demi mencapai cita-cita

2

2


2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
Jum: 20
5
Teknik Plot
i.                              Imbas kembali – lelaki tua mengimbas kembali ketika dia menjumpai Sumi di
      Kawasan sampah
ii.               Monolog – Lelaki tua menyoal sendirian ketika mengimbau nasibnya, ‘merdeka’ – ms 95
iii.                          Dialog – antara lelaki tua dengan pihak pemaju yang dianggap sebagai
      Makhluk asing.
iv.        Saspens – kawasan tempat tinggal lelaki tua dirobohkan oleh Buldozer
iv.                            Imbas muka. Sumi memesan agar dia balik cepat kerana takut. Petanda awal
yang menunjukkan sesuatu yang buruk berlaku. (ms 99)

Pengajaran
1.       Hendaklah bersimpati dengan mereka yang kurang bernasib baik – contoh
2.      Janganlah melakukan sesuatu mengikut hawa nafsu sahaja - contoh
3.      Janganlah bertindak kejam dengan membuang bayi yang baru lahir – contoh
4.      Hendaklah bertanggungjawab terhadap sesama makhluk – contoh
5.      Kita hendaklah berusaha sedaya upaya mencari rezeki yang halal - contoh

2

2

2

2

2


2
2
2
2
2
Jum: 20
6
a.       Konflik Anuariza – Syarifah Farisha ingin menaruh hati kepadanya sedangkan emaknya sendiri dilamar oleh Syed Muzafar iaitu ayah Syarifah Farisha
       Konflik Soleha – Nek Siah ingin menjadikan dia sebagai menantu
       Konflik Syed Fariz – enggan menerima kematian ibunya dan terpaksa tinggal di
       kampung
       Konflik Syed Mustafa – anaknya liar sedangkan dia sibuk dengan kerjanya

b.                Rumah Syed Mustafa – kenduri doa selamat
Bilik Disiplin – Nek Siah berjumpa guru disiplin
Rumah Soleha – Anuariza dibesarkan dengan kasih sayang oleh Soleha
Rumah Haji Lokman – Anuariza berjumpa Syarifah Farisha yang lari dari rumah
Hutan – Anuariza mencari buah kabung dan menjerat burung ruak-ruak
Taman Fantasi – Anuariza menanam anggur
Pejabat Kadi Daerah – Solehah berkahwin dengan Syed Mustafa                                                                                  
2
2
2
2
2
2
(Mak: 8)
2
2
2
2
2
2
2
2
(Mak: 12)
7
a)      Berusaha mengambil peperiksaan walaupun serba kekurangan
Berusaha mengerjakan sawah padi dengan bantuan kerbau
Berusaha mendapatkan kembali tanah yang dijual oleh ibunya
Menjual lukisan sambil belajar untuk mendapatkan wang
Memajukan Wisma Seri Nibung sebagai Pusat Pelancongan Desa

b)      Kegigihan – Jalil gigih mengusahakan sawah sendirian
Tolong-menolong – Latifah menolong Jalil merawat luka
Bersemangat tinggi – Jalil meneruskan pelajaran untuk mengubah nasibnya
Tidak mudah lupa diri – kembali ke kampung dan berbakti kepada masyarakat
Kerajinan- Jalil rajin belajar sehingga cemerlang dalam STPM
Pengorbanan – Jalil berkorban masa dan tenaga demi masa depannya
2
2
2
2
2
(Mak: 10)
                                                                                   


Disediakan oleh : Pn. Noraini Mohd Yasin
SMK Cheras JayaNo comments:

Post a Comment