Tuesday, 2 July 2013

LATIHAN CERPEN: CERPEN AKSI SANG JERUT

Soalan

5.
(a) Konflik merupakan pertentangan yang berlaku dalam sesebuah karya berbentuk cereka. Berdasarkan Cerpen Aksi Sang Jerut, huraikan dua konflik yang dialami oleh watak yang menggerakkan karya ini.                                                                                    
                                                                                                                                      (4 markah)

(b) Citra masyarakat merupakan elemen estetika yang acapkali dikaji oleh pengkaji karya dalam mengupas karya sastera. Berdasarkan pengetahuan anda, huraikan empat citra masyarakat yang diketengahkan oleh pengarang dalam cerpen Aksi Sang Jerut.                                                                       (8 markah)

(c) Salah satu fungsi kesusasteraan ialah mendidik khalayak menjadi insan yang baik. Berdasarkan Cerpen Aksi Sang Jerut, Jelaskan empat pengajaran yang boleh anda perolehi selepas menyelidiki karya ini.
                                                                                                                                      (8 markah)

(d) Huraikan plot cerpen Aksi Sang Jerut.                                                                        (10 markah)Hari ini berkesempatan menulis soalan sahaja. Insya-Allah pada masa akan datang saya akan menulis jawapan bagi soalan ini. Sekiranya ada yang berminat menjawab, anda boleh menulis jawapan di ruangan komen dan medan nin boleh dijadikan ruangan diskusi bagi mencari redha Tuhan. Ilmu yang dikongsi tidak akan rugi

No comments:

Post a Comment